Bienvenue sur le site du Groupe Scolaire Almoubadara

فصل الشتاء

بمناسبة فصل الشتاء قام أطفال التمهيدي الثاني بصنع رجل الثلج رفقة مربيتهم